Tłumaczenia


Co tłumaczymy ?

Szanowni Państwo, w naszej firmie mogą Państwo wykonać wszelkiego rodzaju tłumaczenia, począwszy od najprostszych takich jak tłumaczenia dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego, tłumaczenia świadectw, cetryfikatów dyplomów, suplementów, tłumaczenia zaświadczeń, zwolnień, upoważnień, tłumaczenia dokumentów świadczących o zniżkach przy ubezpieczeniu samochodu za granicą, tłumaczenia dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdów na terytorium Polski; poprzez dokumenty firmowe, wpisy do ewidencji, NIP PL-EU, REGON, faktury, rozliczenia podatkowe (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących za granicą); a skończywszy na tłumaczeniach dokumentów fachowych, umów, kontraktów, instrukcjach, stron internetowych. Jednocześnie podkreślamy, że gwarantujemy pełną poufność, rzetelność i dokładność. Osiągamy to przede wszystkim dzięki współpracy z doświadczonymi tłumaczami-specjalistami ze swojej dziedziny, jak również poprzez ciągłe szkolenia i doskonalenia zawodowe oraz staranny, etapowy dobór współpracowników.

Jak zlecić tłumaczenie w Centrum Tłumaczeń?


Najlepiej osobiście w biurze, między 9:00 a 16:00, co umożliwi w miarę precyzyjne określenie kosztów i czasu realizacji (nie jest możliwe rzetelne dokonanie wyceny tłumaczenia i podanie czasu jego realizacji jeśli nie możemy zobaczyć dokumentu, ocenić jego objętości lub trudności). Faksem na numer 25 633 37 13 (należy przy tym wcześniej przedzwonić na numer 25 633 16 45 i uprzedzić o zamiarze przesłania zlecenia), w treści należy podać swoje dane (imię, nazwisko, adres, telefon do kontaktu, w przypadku firmy dane firmowe z numerem NIP i telefonem do kontaktu). Po wysłaniu faksu należy ponownie przedzwonić i upewnić się, czy zlecenie jest czytelne, jak również dowiedzieć się, jaki będzie koszt i termin jego realizacji. Uwaga!!! Zlecenia anonimowe nie będą realizowane. E-mailem, w formatach JPG (skany), Word, PDF. W treści maila również należy podać swoje dane ( imię, nazwisko, adres, telefon do kontaktu, a w przypadku firmy dane firmowe z numerem NIP i telefonem do kontaktu). Po wysłaniu e-maila należy zadzwonić i upewnić się, czy zlecenie doszło i czy jest czytelne, jak również dowiedzieć się, jaki będzie koszt i termin jego realizacji. Uwaga!!! Zlecenia anonimowe nie będą realizowane. Listem za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Tutaj także należy podać niezbędne dane z numerem telefonu do kontaktu.

UWAGA !!!
Pozostawione lub przesłane pocztą kserokopie, skany, dokumenty przesłane faksem lub mailem do tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) opatrzone są zawsze adnotacją tłumacza przysięgłego, że tłumaczenie zostało sporządzone z kopii. Poświadczenie za zgodność z dokumentem oryginalnym jest możliwe tylko wtedy, gdy zleceniodawca pozostawia do tłumaczenia oryginały dokumentów.

Termin realizacji !!!

Termin wykonania tłumaczenia uzależniony jest od kilku czynników (np. trudności tekstu, jego objętości czy przeznaczenia) i waha się od 24 do 48 godzin, z wyjątkiem zleceń niestandardowych, tekstów specjalistycznych, umów, instrukcji, tłumaczeń wymagających korekty native speaker`a lub stylisty. W takich przypadkach termin wykonania zlecenia ustalany jest indywidualnie. Proszę też pamiętać, że na termin wykonania tłumaczenia może mieć wpływ godzina jego zlecenia (należy składać zlecenia jak najwcześniej, najlepiej przed południem), jak i język tłumaczenia (z powodu małej liczby specjalistów z niektórych dziedzin lub tłumaczy z mniej popularnych języków może wydłużyć się okres oczekiwania na tłumaczenie).

Odbiór tłumaczenia i płatność !!!


Gotowe tłumaczenie najlepiej odebrać osobiście upewniając się jednocześnie czy wszystkie pozostawione dokumenty zostały zwrócone. Przetłumaczone dokumenty możemy również odesłać pocztą (za pobraniem pocztowym lub przy zapłaceniu całości w momencie zlecenia tłumaczenia). E-mailem (z płatnością na przelew). Uwaga !!! Nie wszystkie tłumaczenia mogą zostać odesłane droga elektroniczną. Dotyczy to tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) gdyż tłumaczenia te opatrzone są oryginalną okrągłą pieczęcią tłumacza.

Płatność: gotówka, przelew, pobranie, faktura VAT.